Pravila sudjelovanja za rubriku „The best artist of the week“

Pravila sudjelovanja za rubriku „The best artist of the week“

 

Za sudjelovanje u rubrici udruge Vijuga u rubrici The best artist of the week (http://prime.vijuga.com.hr/the-best-artist-of-the-week/ ) potrebno je prvotno objaviti rad na stranici Vijuga (http://vijuga.com.hr/ ), te istu prijaviti putem obrasca(http://prime.vijuga.com/the-best-artist-of-the-week/obrazac-za-slanje-radova/).

 

Rok prijave radova i glasanje

Rok za prijavu radova je do srijede u 23:59 h preko obrasca.
Glasanje se odvija na stranicama Vijuge i počinje u četvrtak i traje do nedelje do 23:00 h

 

Radovi poslani putem e-maila ili na bilo koji drugi način,  koji nisu objavljeni na stranici Vijuge i prijavljeni putem gore navedenog obrasca, neće biti objavljeni na Vijuginim stranicama , te nemaju pravo na sudjelovanje u rubrici The best artist of the week.

 

Svaki sudionik može sudjelovati u natječaju samo sa jednim radom u istom tjednu. Rad ne mora biti novoobjavljen na Vijugi, moguće je i sudjelovanje sa starim radom.

 

Za sudjelovanje u rubrici u tekućem tjednu rad mora biti propisano prijavljen i objavljen na Vijugi.

Nagrade su:

1. mjesto: Intervju + Editor of the week(http://prime.vijuga.com/editor) + pohvalnica (3)
2. mjesto Pohvalnica (1)
3. mjesto Pohvalnica (1)

Ako je pobjednik u drugoj rubrici na Vijugi dobio već intervju nagrada ide drugom plasiranom

 

Izjava o privatnosti i pravila sudjelovanja

 

 Udruzi Vijuga sa sjedištem u Osijeku, u Hrvatskoj, drago je što ste posjetili naše stranice i pokazali interes za našu rubriku The best artist of the week. Vijuga zaštitu i sigurnost podataka za sve svoje korisnike smatra visokim prioritetom. 

 

U izjavi o zaštiti podataka obavještavamo vas u skladu s člankom 13. Uredbe EU-a o zaštiti podataka (EU OUZP) o tome koje informacije udruga Vijuga prikuplja tijekom vašeg sudjelovanja u natječaju za najfotografiju te kako se njima koristimo.

 

Upotreba i prosljeđivanje osobnih podataka te ograničavanje svrhe

 

Podatke koje nam pružite upotrebljavamo za vođenje rubrike The best artist of the week. U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka vaši se podaci upotrebljavaju isključivo u svrhu u koju su prikupljeni i za ostvarivanje naših i vaših legitimnih poslovnih interesa.

Osobni se podaci prenose državnim tijelima samo ako je to propisano zakonom. Svoje volontere obvezujemo na povjerljivost i pridržavanje mjerodavnih propisa o zaštiti podataka. Prema važećim propisima o zaštiti podataka imate pravo na besplatne informacije o vlastitim pohranjenim podacima, kao i u određenim slučajevima pravo na ispravak, blokiranje i brisanje tih podataka.

 

Sudjelovanjem u rubrici The best artist of the week sudionik udruzi Vijuga daje neopozivo i jednostavno pravo korištenja radova i podataka bez roka trajanja, kako bi poslane radove koristio za svoju promociju. To uključuje i mogućnost objavljivanja, umnožavanja, ilustracije i distribucije radova u svrhu vlastitog promicanja i promidžbe Vijuge. To će se odviti isključivo u okviru rubrike. Ta dozvola uključuje i korištenje prijavljenih radova za prezentaciju na izložbama, objavu na internetu i na društvenim mrežama ( uključuje i eventualno prilagođavanje u format pojedinih kanala, primjerice Instagram ili Facebook), objavljivanje u drugim medijima, te objave trećih osoba u objavama za medije, kao i prikaz djelatnosti Vijuge. Za komercijalno korištenje koje nadilazi sve prethodno navedeno potrebna je posebna dozvola sudionika.

 

Svojim sudjelovanjem sudionik potvrđuje da je autor poslanih radova i time neograničeno raspolaže pravima korištenja tih radova. Sudionik nadalje potvrđuje da poslane radovi nisu opterećene pravima trećih osoba; posebice da su sve osobe koje su prikazane i koje se mogu prepoznati, suglasne s navedenim korištenjem te da se prava zaštite trećih osoba tim korištenjem ne povređuju. Ovime sudionik Vijugu oslobađa od bilo kakvih potraživanja trećih osoba.

 

♦♦♦♦♦

Početak